Hitünk

A Szeretet Lángja Gyülekezet vallja a 16. Pünkösdi Világkonferencián, Oslóban (1992. szeptemberében) elfogadott egyetemes Pünkösdi Hitvallást:

·  Hisszük, hogy a Biblia Istentől ihletett, és Isten egyedüli, csalhatatlan és hiteles Igéje.

·  Hisszük, hogy egy Isten van, aki örökké létezik három személyben: az Atyában, a Fiúban és a Szentszellemben.

·  Hiszünk Jézus Krisztus istenségében; szűztől való születésében; bűntelen életében; csodatételeiben; mások helyett történt váltsághalálában, amellyel vére által engesztelést szerzett az emberek bűneire; hiszünk testben való feltámadásában; Mennybemenetelében; és hisszük, hogy most az Atya jobbján van, és visszajön hatalommal és dicsőséggel.

·  Hiszünk a bűnös, elveszett emberek újjászületésének abszolút fontosságában, amelyet Jézus Krisztusba vetett hitünk által a Szentszellem végez el.

·  Hiszünk a Szent Szellembe való bemerítésben, melynek bizonyítéka a nyelveken szólás, ahogyan a Szellem adja az Apostolok cselekedetei 2,4 szerint, valamint hiszünk a szellemi és a szolgálati ajándékok működésében.

·  Hiszünk a Szent Szellem szolgálatában, aki a hívő emberben lakozva képessé teszi őt arra, hogy Istenfélő életet éljen.

·  Hiszünk az igazak és bűnösök feltámadásában. Hisszük, hogy a megváltottak örök életre, a hamisak pedig ítéletre támadnak fel.

·  Hiszünk Jézus Krisztus egyházában és a hívők egységében.

·  Hiszünk a keresztény hit mindennapi életben való gyakorlati alkalmazásában, valamint az embereknek való szolgálat szükségességében az élet minden területén, amely nem csak a lelkigondozást, hanem a szociális, politikai és fizikai segítséget is magába foglalja.