Isaszegi házicsoport

Az isaszegi házi csoport már a 90-es években működött, mint egy olyan csoport, ahol többet vártunk, kértünk, kaptunk az Úrtól, mint amink éppen volt. A 90-es évek végén Isten prófécián keresztül jelezte, hogy terve van ezzel a házi csoporttal, azt akarja, hogy gyülekezetté fejlődjön! Ez a prófécia sajnos egy ideig feledésbe merült, ám a 2014-es év elején ismét felszínre került, és mi ezúttal hittel megragadtuk ezt a kijelentést, és folyamatosan imádkozunk, hogy Istennek ezen terve valósuljon meg, hogy Isaszegen is minél több „ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére” (1Tim. 2.4), az Úr Jézus neve pedig dicsőüljön meg!

Alkalmainkat, rendszeresen szerda este 18.30-tól tarjuk meg.

Íme, hogyan jellemzi egyik hcs tag a Szeretet Lángja Gyülekezet isaszegi házi csoportját:

„A mi házi csoportunk egy olyan kis közösség, melynek tagjai rendszeresen találkoznak, nyitottak azok felé, aki közelebb szeretnének kerülni Istenhez és másokhoz is.

A mi házi csoportunk nyitott azok felé, akiket foglalkoztat a kereszténység és a mindennapi élet kapcsolata. Akik szeretnék megosztani a problémáikat, örömeiket, bizonyságaikat. Azok felé is, akik szeretnének egy felszabadult nyitott befogadó közösséghez tartozni.

A mi házi csoportunk egy olyan hely, ahol önzetlen, együtt érző szeretetet gyakorolhatunk. Megtanulhatok törődni a másikkal. Megtanulom a tapasztalataimat megosztani másokkal: „Ha valamelyik rész szenved, vele együtt szenved a test többi része is. Ha valamelyik tag megbecsülésben részesül, a többi tag is vele együtt örül.” Amikor rendszeresen tudunk találkozni hétköznapi, „tökéletlen” emberekkel, csak akkor vagyunk képesek a valós közösséget építeni és megtapasztalni azt a kapcsolódást, amit Isten akar, hogy köztünk legyen. (Efézus 4,16; Róma 12,4-5; Kolossé 2,19; 1Korinthus 12,25.) Egyedül Krisztustól kaphatjuk meg azt a békességet és teljességet, amit a szabályok és törvények nem adnak meg.

Mi együtt keressük a válaszokat Jézussal, hitünk és életünk általános és egyedi kérdéseire. Jézus azt mondta: “Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük.” (Máté 18,20). Hiszem, hogy az a legnagyobb ajándék, ha Jézussal együtt lehetünk.

Mi történik a házi csoportunkban? Profán válasz, de sok minden! Itt egyszerre történik Isten tisztelete és imádása! Tanulás és tapasztalatszerzés. Minden alkalommal imádkozunk egymásért, közbenjárunk országunkért, vezetőinkért. Itt vannak beszélgetések az emberi dolgainkról és ütős bizonyságok Jézus munkájáról. Vannak dicsőítő dalok és táncolni is szoktunk. De nem ritka alkalom egy jó recept vagy a kedvenc szerelő címének kicserélése sem.

Ez egy hely, ahol barátokra lelhetek, ha többre van szükségem, mint felületes érintkezések. Mai társadalmunkban könnyű elszigetelődni. Mindannyian egész nap dolgozunk, az emberek akár egész életüket leélhetik tartalmas vagy mély kapcsolatok nélkül. Sokan egyedül élik át sikereiket és veszteségeiket egyaránt. A házi csoport megtöri ezt az ördögi kört, mert az embereket közel hozza egymáshoz, és lehetőséget ad arra, hogy részt vegyenek egymás életében. Itt nem felületes kapcsolódásról van szó. Nem az Istentisztelet utáni 5-10 percről. Bizony szükségünk van más hívőkre is, testvérekre. Mikor mások is megosztják, hogy mit tanultak Istentől, akkor én is tanulok!

Ez egy hely ahol a csoport segít, hogy növekedni tudjak. A szellemi növekedés egyik fő színtere a házi csoport. „A „Test” pedig egészen Krisztustól függ. Ő kapcsolja, és tartja össze annak részeit. Ahogyan minden egyes „testrész” a saját feladatát végzi, úgy növekszik, épül és erősödik az isteni szeretet által az egész „Test” (Efézus 4:16). Parancsolatunk van arra, hogy szeressük egymást, imádkozzunk egymásért, bátorítsuk egymást, figyelmeztessük egymást, köszöntsük egymást, szolgáljuk egymást, tanítsuk egymást, fogadjuk el egymást, tiszteljük egymást, hordozzuk egymás terhét, bocsássunk meg egymásnak, vessük alá magunkat egymásnak, szánjuk oda magunkat egymásnak és még sok-sok kölcsönös feladat!

Ez egy hely, ahol felfedezhetem ajándékaimat. Amikor megosztjuk egymással életünket, elsősorban abban segítünk egymásnak, hogy meglássuk és kamatoztassuk Istentől kapott képességeinket.

Ez egy hely, ahol hitben növekedhetek. Az egymáshoz szorosan kötődő közösség nemcsak abban segít, hogy felfedezzem ajándékaimat, hanem abban is, hogy személyiségemben és szellemben növekedhessek. Mindannyiunknak szüksége van a másikra ahhoz, hogy visszajelzései által megerősítsen, és segítsen abban, hogy a Biblia igazságait a mindennapjainkra alkalmazzuk. Isten gyökeresen megváltoztatja életünk minden részét. Az egymás felé megélt szeretetben mi is hamarabb megnyílunk Krisztus és egymás előtt is és így tudunk Krisztusban növekedni.

Ez egy hely, ahol a pince és a padlás is telve van szeretettel. Jézus mondta: „Erről ismeri majd fel mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.” (János 13:35) Mi a házi csoportunkban különböző hátterekkel, származással, társadalmi helyzettel, őszinte szeretetben jövünk össze.

Egy házi csoportban való részvétel talán az egyik legjobb módja annak, hogy megragadjuk az Istentől kapott küldetésünket. Mikor Jézus a földön járt, még neki is volt egy csoportja! Ma a gyülekezet, a házi csoport, Krisztus Teste a földön. Nemcsak azért vagyunk, hogy szeressük egymást, hanem azért is, hogy elvigyük ezt a szeretetet a világ többi részébe is. A keze vagyunk, a lába, a szeme, a szíve! Isten rajtunk keresztül munkálkodik. „Hiszen minket Isten a saját kezével alkotott: arra teremtett bennünket a Krisztus Jézusban, hogy jó dolgokat vigyünk véghez. Ezeket a dolgokat Isten már előre elkészítette, hogy ez legyen az élet útja a számunkra.” (Efézus 2:10).

Hiszem, hogy egy házi csoport alkalmas arra, hogy megtanuljuk betölteni a küldetésünket.”